Ngọc Sơn: Tôi bị buộc phải ngưng hát 10 ngày vì khán gιả chọi bể xe nhạc sĩ

0
139

“Hát được 10 ngày thì tôi cũng bị buộc phải ngưng hát 10 ngày vì bạo động” – Ngọc Sơn nói.