Kim Tử Long bức xúc: Không ai muốn nhiều vợ nhiều chồng, đừng vội phán xét về tôi như thế!

0
582

“Tôi cũng muốn có cuộc sống yên ổn một vợ một chồng lắm chứ nhưng số phận đưa đẩy thì phải chịu chứ đâu biết làm sao” – Kim Tử Long nói.