Bi kịch cuộc đời người thầy đầu tiên của ngôi sao Lê Công Tuấn Anh – nghệ sĩ Mai Trần

0
487

Nghệ sĩ Mai Trần là người phát hiện và đào tạo cố nghệ sĩ thần tượng Lê Công Tuấn Anh từ khi anh mới chỉ là một nhân viên giữ xe.