Bà Phương Hằng ‘ᴠạᴄʜ ᴍặᴛ’ ca sỹ Vy Oanh: Làm vợ bé đ.ẻ thuê cho đại gia lấy tiền, ᴄướᴘ chồng người khác

0
599

ɴữ ɴɢʜệ sĩ ᴛɪếᴘ ᴛʜᴇᴏ ʙị ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ‘ᴠạᴄʜ ᴍặᴛ’ ᴋʜôɴɢ ᴀɪ ᴋʜáᴄ ᴄʜíɴʜ ʟà ɴữ ᴄᴀ sĩ ᴠʏ ᴏᴀɴʜ, ɴɢườɪ ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ɢâʏ ᴄʜỉ ᴛʀíᴄʜ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ᴠừᴀ ǫᴜᴀ

ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɢầɴ đâʏ, ᴄᴜộᴄ ᴄʜɪếɴ ᴋʜôɴɢ ʜồɪ ᴋếᴛ ɢɪữᴀ ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴠà ɢɪớɪ ɴɢʜệ sĩ ᴠɪệᴛ đᴀɴɢ ᴋʜɪếɴ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍạɴɢ xôɴ xᴀᴏ ᴛừɴɢ ɴɢàʏ. ɴʜữɴɢ ᴄáɪ ᴛêɴ ʙị ɴữ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ Đạɪ ɴᴀᴍ ‘ʙóᴄ ᴘʜốᴛ’ ᴄó ᴛʜể ᴋể đếɴ ɴʜư ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ, ʜồɴɢ ᴠâɴ, ᴛʀịɴʜ ᴋɪᴍ ᴄʜɪ, Đàᴍ ᴠĩɴʜ ʜưɴɢ…

ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜổɪ ʟɪᴠᴇ ᴍớɪ ɴʜấᴛ ɴɢàʏ 𝟷𝟼/𝟻, ɴʜâɴ ᴠậᴛ ᴛɪếᴘ ᴛʜᴇᴏ đượᴄ ᴠợ đạɪ ɢɪᴀ ʜᴜỳɴʜ ᴜʏ ᴅũɴɢ ʀéᴏ ᴛêɴ ᴄʜíɴʜ ʟà ɴữ ᴄᴀ sỹ ᴠʏ ᴏᴀɴʜ.

ᴄụ ᴛʜể, ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ đã ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴄʜỉ ᴛʀíᴄʜ ᴠʏ ᴏᴀɴʜ ᴠì ɴʜữɴɢ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɢầɴ đâʏ ᴄủᴀ ᴄô ɴàɴɢ. ɴữ ᴄᴀ sĩ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ʙêɴʜ ᴠựᴄ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ‘ɴɢʜệ sĩ ᴋʜôɴɢ ᴄầɴ ᴋʜáɴ ɢɪả’ ᴠà ɴʜậɴ ɴʜɪềᴜ ᴄʜỉ ᴛʀíᴄʜ:

“Ý ᴍọɪ ɴɢườɪ ɴếᴜ ᴄảᴍ ᴛʜấʏ ᴘʜảɪ ɴᴜôɪ ʟàᴍ ᴋʜáɴ ɢɪả ᴘʜɪềɴ ʟᴜỵ ᴛʜì ᴛừ ɴᴀʏ đừɴɢ ɴᴜôɪ ɴữᴀ, ᴄứ sòɴɢ ᴘʜẳɴɢ ɴếᴜ ᴛʜíᴄʜ ᴛʜì ʜãʏ ɴɢʜᴇ, ᴋʜôɴɢ ᴛʜíᴄʜ đừɴɢ xᴇᴍ. ɴʜư ᴠậʏ ᴄũɴɢ ʜᴀʏ ᴍà ᴀɴʜ, sẽ ʟọᴄ ʙớᴛ ɴʜữɴɢ sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴋʜôɴɢ ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ, ᴀɪ ᴄó ᴛʜựᴄ ʟựᴄ ᴛʜì ᴛʀụ đượᴄ, ᴋʜôɴɢ ᴛʜì ᴘʜảɪ ᴄʜịᴜ. ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴄʜỉ ɴóɪ ɴɢʜệ sĩ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ “xướɴɢ ᴄᴀ ᴠô ʟᴏàɪ, ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ăɴ ʜạɪ, ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ɴɢửᴀ ᴛᴀʏ xɪɴ ᴛɪềɴ ᴀɪ để ɢọɪ ʟà ɴᴜôɪ” ɴʜư ɴɢườɪ ᴛᴀ ɴóɪ, ᴍà ᴘʜảɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ʀấᴛ ᴄậᴛ ʟựᴄ ᴍớɪ ᴄó ăɴ. ʙấᴛ ᴄứ ɴɢàɴʜ ɴɢʜề ɴàᴏ ᴄũɴɢ đềᴜ ᴄầɴ ɴʜᴀᴜ“.

Đáɴɢ ᴄʜú ý ʜơɴ, ᴠʏ ᴏᴀɴʜ ᴄòɴ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ɴɢʜɪ ɴɢờ số ᴛɪềɴ 𝟷𝟶𝟶𝟶 ᴛỷ ᴍà ᴠợ ᴄʜồɴɢ đạɪ ɢɪᴀ ᴅũɴɢ ‘ʟò ᴠôɪ’ đã ᴋʜᴜʏêɴ ɢóᴘ để ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ. ᴄô ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴛạɪ sᴀᴏ ʟạɪ ᴋʜôɴɢ đưᴀ ᴛɪềɴ ᴍặᴛ ᴍà ʟạɪ ʟà đấᴛ:

ᴛôɪ đâʏ ᴄʜưᴀ ʀảɴʜ để ᴄó ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ đɪ ʜáᴛ, ᴄả 𝟾 ɴăᴍ ɴàʏ ʀồɪ ʙạɴ ạ. ᴄʜừɴɢ ɴàᴏ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ᴄôɴɢ ʙố ʜọ đᴀɴɢ ᴄầᴍ ᴛʀêɴ ᴛᴀʏ 𝟷𝟶𝟶𝟶 ᴛỷ ʜãʏ ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ, ᴄʜứ ᴛɪềɴ ɴàʏ ᴍớɪ ɴằᴍ ᴛʀêɴ ᴍồᴍ ᴛʜôɪ ɴè. Đợɪ ʙáɴ đấᴛ 𝟻𝟶 ɴăᴍ, ᴍơ ʜồ ǫᴜá. ɢɪàᴜ ᴛʜế đưᴀ ᴛɪềɴ ᴛươɪ đɪ, ɴếᴜ ᴛʜươɴɢ ᴅâɴ ʙáɴ đấᴛ ʟấʏ ʟạɪ sᴀᴜ, đᴀɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄấᴘ ʙáᴄʜ ᴍà. ᴛầᴍ ᴛᴜổɪ ᴛôɪ ʙâʏ ɢɪờ, ᴄô ᴄủᴀ ᴍấʏ ɴɢườɪ ᴄʜắᴄ ɢì ʙằɴɢ ᴛôɪ đâᴜ. ᴛìᴍ ʜɪểᴜ ᴋĩ ʀồɪ ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ ᴋʜôɴɢ ᴛʜì ʙɪếɴ ᴋʜỏɪ ʙẩɴ ɴʜà ᴛôɪ. ᴄᴏɴ ɴúᴛ ᴀɪ đɪ ɢᴀɴʜ ᴠớɪ ʙà ɢɪà, ɢᴀɴʜ ɴɢườɪ ᴛᴀ ᴄũɴɢ ʟựᴀ ᴄʜỗ”.

ʙà ʜằɴɢ ᴛɪếᴛ ʟộ đạɪ ɢɪᴀ ᴄʜốɴɢ ʟưɴɢ ᴄʜᴏ ᴠʏ ᴏᴀɴʜ

Đáᴘ ᴛʀả ʟờɪ ᴄʜấᴛ ᴠấɴ ɴàʏ, ʙà ʜằɴɢ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ:

‘ᴠʏ ᴏᴀɴʜ ᴍàʏ ʟà ᴄᴏɴ ᴋʜôɴɢ ᴄó ɴãᴏ. ᴄó ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ɴàᴏ ᴄó 𝟷𝟶𝟶𝟶 ᴛỷ ᴛɪềɴ ᴍặᴛ ᴋʜôɴɢ. ɴɢườɪ ᴛᴀ đɪ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ. Đấᴛ ᴄũɴɢ ʟà ᴛɪềɴ ᴍà ɴó ᴄòɴ ᴛʜáᴄʜ ᴛʜứᴄ sᴀᴏ ᴋʜôɴɢ đưᴀ ᴛɪềɴ ᴍà đưᴀ đấᴛ. ǫᴜý ᴠị ᴛʜấʏ ɴó ᴄó ɴãᴏ ᴋʜôɴɢ ǫᴜý ᴠị.

ᴍàʏ ᴄó ᴍᴜốɴ ᴄôɴɢ ᴄʜúɴɢ ʙɪếᴛ ᴍàʏ ʟà ᴀɪ ᴋʜôɴɢ ᴠʏ ᴏᴀɴʜ? ᴍàʏ ᴍᴜốɴ ᴛᴀᴏ ᴍᴏɪ ᴄáɪ ᴅĩ ᴠãɴɢ ᴅơ ᴅáʏ ᴄủᴀ ᴍàʏ ʀᴀ ᴋʜôɴɢ? ᴍàʏ đɪ ʟàᴍ ʙé ᴍàʏ đẻ đượᴄ ᴛʜằɴɢ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ɴêɴ ɴó ᴄʜᴏ ᴍàʏ 𝟻-𝟽 ᴛʀɪệᴜ đô ʀồɪ ᴍàʏ ᴋɪếᴍ ᴛʜằɴɢ ᴄʜồɴɢ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ để ᴍàʏ ʙưɴɢ ʙíᴛ ᴄáɪ ǫᴜá ᴋʜứ ᴄủᴀ ᴍàʏ. ᴍàʏ ɢʜê ɢớᴍ ǫᴜá ʀồɪ’.

ʙà ʜằɴɢ ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ᴄʜɪếᴜ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴄủᴀ ɴɢườɪ đạɪ ɢɪᴀ đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà đã ‘ᴄặᴘ’ ᴠớɪ ɴữ ᴄᴀ sĩ ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʙấᴛ ɴɢờ.

Nguồn: recentnewslink.com

Bà Phương Hằng ᴛʀᴇᴏ thưởng 1 tỷ đồng cho ai tìm ra danh tính ᴀɴᴛɪғᴀɴ

Chiều ngày 16/5, động thái mới nhất của phu nhân ông Dũng “lò vôi” gây nhiều chú ý trên mạng xã hội.

Sau vụ kiện “thần y” Võ Hoàng Yên l.ừa đ.ảo, bà Nguyễn Phương Hằng – vợ của ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng “lò vôi) đang đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Đại Nam tiếp tục gây xôn xao dư luận và báo giới với động thái c.ông k.ích một số nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam.

Bà Phương Hằng treo thưởng 1 tỷ đồng cho ai tìm ra danh tính antifan - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Phương Hằng

Một bộ phận không nhỏ ủng hộ ý kiến của bà. Tuy nhiên, cũng đã nảy sinh nhiều quan điểm trái chiều và thậm chí lập ra những clip với nội dung phản bác lại bà Hằng.

Mới đây nhất, vào chiều ngày 16/4, trên Trường Đua Đại Nam offical – một trong những fanpage chính thức của công ty, bà Nguyễn Phương Hằng đã đăng tải dòng trạng thái bày tỏ sẽ trả 1 tỷ đồng cho bất cứ ai cung cấp đầy đủ thông tin về “antifan” khiến cộng đồng mạng một lần nữa d.ậy s.óng.

Bà Phương Hằng treo thưởng 1 tỷ đồng cho ai tìm ra danh tính antifan - Ảnh 2.

Dòng trạng thái được đăng tải trên fanpage Trường Đua Đại Nam

“Quý vị thân mến! Phương Hằng tôi sẽ livestream tối nay lúc 18h30 để tiếp tục đưa ra những thông tin vạch trần sự thật!

Và tôi quyết định, tôi sẽ trao thưởng 1 TỶ ĐỒNG cho bất cứ một cá nhân nào, tổ chức nào cung cấp cho tôi đầy đủ thông tin về tài khoản Facebook tên ‘V.T.’. Nó là ai? Nó ở đâu? Bởi vì nó KHÔNG CHỈ LẬP RA HÀNG LOẠT CLIP CHỐNG ĐỐI TÔI, mà còn LIÊN KẾT VỚI MỘT LOẠT NHỮNG TÊN TUỔI, HỘI NHÓM khác. Bất cứ nhóm nào, cá nhân nào tiêu cực, công kích, chống phá, đều có sự liên kết với tên nick ‘V.T.’. Nên tôi sẵn sàng treo thưởng 1 TỶ ĐỒNG cho ai cung cấp chính xác thông tin về chủ của nick Facebook ‘V.T.’ này.

Cảm ơn quý vị đã ủng hộ tôi, và nhớ đón xem livestream tối nay.

Nguyễn Phương Hằng”

Giải thưởng đáng giá bạc tỷ cùng những thông tin mà theo bà Hằng là “vạch trần sự thật” đã thu hút hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ. Rất nhiều người đưa ra những phán đoán về nhân vật anti đang được treo giải 1 tỷ ở ngay dưới phần bình luận.

Hiện vụ việc vẫn đang được chú ý trên MXH.

Nguồn: Kênh 14