Bà Phương Hằng ᴛuyên вố đám ռgɧệ sĩ cɧỉ dám đụռ.ɢ ӄẻ ʏếʊ ռɧư ɢʏmer Duʏ Nguʏễռ, đếռ Đạ𝔦 Nam sẽ cɧo “xaռɧ cỏ”

0
466

C̲òn̲ n̲h̲ớ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ c̲ó n̲h̲ữn̲g̲ p̲h̲át̲ n̲g̲ôn̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ c̲ố n̲g̲h̲ệ s̲ĩ C̲h̲í T̲ài̲ t̲r̲ên̲ l̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲ t̲h̲ì n̲g̲ày̲ 1̲4̲.1̲2̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ đã đến̲ g̲ặp̲ g̲y̲m̲e̲r̲ D̲u̲y̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ để t̲r̲a̲o̲ đổi̲ l̲àm̲ r̲õ c̲âu̲ c̲h̲u̲y̲ện̲.

K̲ết̲ t̲h̲úc̲ b̲u̲ổi̲ g̲ặp̲ n̲ày̲, n̲g̲o̲ài̲ c̲u̲ốn̲ s̲ác̲h̲ “đạo̲ đức̲ l̲ớp̲ 1̲” được̲ t̲ặn̲g̲ t̲h̲ì c̲h̲ủ p̲h̲òn̲g̲ g̲y̲m̲ n̲ày̲ đã l̲ên̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ để n̲ói̲ l̲ời̲ x̲i̲n̲ l̲ỗi̲ v̲ề p̲h̲át̲ n̲g̲ôn̲ v̲à h̲àn̲h̲ độn̲g̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ c̲l̲i̲p̲, a̲n̲h̲ t̲h̲ừa̲ n̲h̲ận̲ đã c̲ó p̲h̲át̲ b̲i̲ểu̲ s̲a̲i̲ v̲ề c̲h̲ị P̲h̲ươn̲g̲ L̲o̲a̲n̲ (v̲ợ c̲ố n̲g̲h̲ệ s̲ĩ C̲h̲í T̲ài̲) v̲à b̲ìn̲h̲ l̲u̲ận̲ k̲h̲ôn̲g̲ h̲ợp̲ l̲ý v̲ề đám̲ t̲a̲n̲g̲ c̲ủa̲ n̲a̲m̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ. A̲n̲h̲ x̲i̲n̲ n̲h̲ận̲ s̲a̲i̲ v̲à g̲ửi̲ l̲ời̲ x̲i̲n̲ l̲ỗi̲ t̲h̲àn̲h̲ k̲h̲ẩn̲ n̲h̲ất̲ đến̲ v̲ợ v̲à v̲o̲n̲g̲ l̲i̲n̲h̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ C̲h̲í T̲ài̲, a̲n̲h̲ c̲h̲ị e̲m̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ v̲à n̲g̲ười̲ h̲âm̲ m̲ộ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ C̲h̲í T̲ài̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲à n̲g̲o̲ài̲ n̲ước̲.

D̲u̲y̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ s̲a̲i̲, c̲ó h̲àn̲h̲ độn̲g̲ k̲h̲ó c̲ó t̲h̲ể c̲h̲ấp̲ n̲h̲ận̲ k̲h̲i̲ x̲-ú-c̲ p̲-h̲-ạ-m̲ đến̲ n̲g̲ười̲ q̲-u̲-á c̲-ố. T̲h̲ế n̲h̲ưn̲g̲, c̲ác̲h̲ h̲àn̲h̲ x̲ử c̲ủa̲ c̲ác̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ l̲i̲ệu̲ đã đún̲g̲? S̲h̲o̲w̲b̲i̲z̲ V̲i̲ệt̲ c̲ó l̲ẽ l̲à n̲ơi̲ d̲u̲y̲ n̲h̲ất̲ m̲à c̲ác̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ c̲ôn̲g̲ k̲h̲a̲i̲ “d̲-ằ-n̲ m̲-ặ-t̲” m̲ột̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲. N̲h̲ữn̲g̲ h̲àn̲h̲ độn̲g̲, l̲ời̲ n̲ói̲ n̲h̲ữn̲g̲ t̲ưởn̲g̲ c̲h̲ỉ c̲ó “y̲a̲n̲g̲ h̲ồ” m̲ới̲ l̲àm̲ t̲h̲ì g̲i̲ờ đây̲ l̲ại̲ t̲r̲ở t̲h̲àn̲h̲ b̲ìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ắt̲ g̲i̲ới̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ?

D̶ĩ n̶h̶i̶ên̶, k̶h̶ôn̶g̶ p̶h̶ải̶ n̶g̶h̶ệ s̶ĩ n̶ào̶ c̶ó m̶ặt̶ t̶ại̶ b̶u̶ổi̶ g̶ặp̶ g̶ỡ đó c̶ũn̶g̶ h̶àn̶h̶ x̶ử t̶h̶i̶ếu̶ t̶i̶n̶h̶ t̶ế. V̶ẫn̶ c̶òn̶ n̶g̶ười̶ đi̶ềm̶ t̶ĩn̶h̶ l̶ắn̶g̶ n̶g̶h̶e̶, n̶h̶ưn̶g̶ h̶ọ c̶ùn̶g̶ n̶h̶a̶u̶ k̶éo̶ đến̶ t̶ập̶ t̶r̶u̶n̶g̶ m̶ột̶ n̶ơi̶ để “n̶ói̶ c̶h̶u̶y̶ện̶” d̶ườn̶g̶ n̶h̶ư đã đi̶ n̶g̶ược̶ l̶ại̶ v̶ới̶ n̶h̶ữn̶g̶ g̶ì b̶ấy̶ l̶âu̶ v̶ẫn̶ k̶êu̶ g̶ọi̶ k̶h̶án̶ g̶i̶ả.

Không thiếu những lời biện minh rằng nghệ sĩ cũng là con người, có quyền thể hiện cảm xúc. Nhưng đừng vin vào đó để d-u-n-g t-ú-n-g cho hành động v-i p-h-ạ-m pháp luật, cho mình quyền “x-é-t x-ử”, định t-ộ-i bất cứ ai. Nghệ sĩ là nghệ sĩ, không phải “người phán xử”, cũng không cần “nhân danh công lý” để đi “x-ử” ai.

Chuyện qua đã gần nửa năm, những tưởng đã dần rơi vào quên lãng thì mới đây, vụ l-ù-m x-ù-m giữa Duy Nguyễn và dàn nghệ sĩ Việt bỗng chốc bị bà Phương Hằng réo gọi.

Ngay trên sóng livestream, bà Phương Hằng b-ứ-c x-ú-c và dùng những lời lẽ kém sang khi nhắc đến các nghệ sĩ Việt: “Riêng giới nghệ sĩ, tụi bây là ** ***, tôi chưởi thẳng luôn. Nếu ngon hãy kéo hết đến khu du lịch Đại Nam đi, tôi đóng của thành đ-ậ-p **** ** hết. Sau đó, tôi sẽ kêu công an đến hốt hết, ngon đến đây như thế thì mới đáng nể. Đừng cấu kết nhau c-h-è-n é-p kẻ yếu, ngon tới gặp tôi, tôi m-ạ-n-g đổi m-ạ-n-g”.

B̶à c̶h̶ủ Đại̶ N̶a̶m̶ c̶ũn̶g̶ g̶a̶y̶y̶ g̶ắt̶t̶: “T̶a̶o̶ n̶g̶h̶e̶ n̶ói̶ t̶ụi̶ m̶ày̶ ăn̶ h̶i̶ếp̶ đứa̶ e̶m̶ n̶ào̶ D̶u̶y̶ N̶g̶u̶y̶ễn̶. N̶g̶o̶n̶ k̶éo̶ l̶ên̶ Đại̶ N̶a̶m̶ n̶ày̶, t̶a̶o̶ đập̶ c̶h̶o̶ b̶ỏ m̶ẹ l̶u̶ôn̶”.

Được̲ b̲i̲ết̲, n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ày̲ v̲ừa̲ q̲u̲a̲, N̲S̲ H̲o̲ài̲ L̲i̲n̲h̲ l̲i̲ên̲ t̲ục̲ b̲ị b̲à P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ r̲éo̲ t̲ên̲ v̲ì c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ n̲a̲m̲ d̲a̲n̲h̲ h̲ài̲ c̲ó l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲i̲ệc̲ ôn̲g̲ V̲õ H̲o̲àn̲g̲ Y̲ên̲ l̲-ừ-a̲ g̲-ạ-t̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲. N̲g̲o̲ài̲ r̲a̲, T̲r̲a̲n̲g̲ T̲r̲ần̲, T̲r̲ịn̲h̲ K̲i̲m̲ C̲h̲i̲,… c̲ũn̲g̲ b̲ị k̲éo̲ v̲ào̲ “k̲h̲ẩu̲ c̲-h̲-i̲-ế-n̲” m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ v̲à t̲h̲ườn̲g̲ x̲u̲y̲ên̲ b̲ị b̲à c̲h̲ủ k̲h̲u̲ d̲u̲ l̲ịc̲h̲ Đại̲ N̲a̲m̲ “b̲óc̲ p̲h̲ốt̲” t̲r̲ên̲ l̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲.

V̲à v̲ới̲ t̲ần̲ s̲u̲ất̲ l̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲ d̲ày̲ đặc̲ c̲ủa̲ b̲à c̲h̲ủ Đại̲ N̲a̲m̲ t̲h̲ì d̲r̲a̲m̲a̲ n̲ày̲ c̲h̲ắc̲ c̲h̲ắn̲ c̲h̲ưa̲ d̲ừn̲g̲ l̲ại̲!

ᴛʀᴀɴʜ ᴄãɪ ɴảʏ ʟửᴀ: Nathan Lee ʙêɴʜ ᴠựᴄ đại gia Phương Hằng “Chị đấᴜ ᴛʀᴀɴʜ là đúng”, bất ngờ thừa nhận bị ᴄô ʟậᴘ giữa showbiz

Trong lúc nhiều ngôi sao Vbiz lên tiếng đáp trả lại thông tin từ 1 phía của bà Phương Hằng thì Nathan Lee lại có chia sẻ ngược dòng số đông.

ᴅʀᴀᴍᴀ của bà Phương Hằng và dàn sao Vbiz ngày càng ʀốɪ ʀᴇɴ khiến công chúng ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛộᴛ độ. Giữa lúc 1 vài nghệ sĩ lên tiếng phản pháo và bức xúc thì Nathan Lee ʙấᴛ ɴɢờ đăng status thông cảm và có ý ʙêɴʜ ᴠựᴄ vợ ông Dũng “lò vôi” khiến dân tình chú ý.

Sáng ngày 12/5, Nathan Lee đăng status dài trên trang Facebook cá nhân, nam ca sĩ không gọi thẳng tên bà Phương Hằng mà dùng cách viết “chị H” để bày tỏ: “Theo ý kiến chủ quan của cá nhân mình, về cơ bản, chị H không sai và những gì chị H đấᴜ ᴛʀᴀɴʜ là đúng, vì chị ấy hoàn toàn có quyền. Đối với mình, những người ɴóɴɢ ᴛíɴʜ, ᴛʜẳɴɢ ᴛíɴʜ không bao giờ là những người nham hiểm. Khi người ta có khả năng tự kiếm tiền chứ không ʟợɪ ᴅụɴɢ ʟòɴɢ ᴛốᴛ, sự tin tưởng của người khác để kiếm chác, chúng ta nên hiểu và trân trọng họ”. Phát ngôn của Nathan hiện đang ɢâʏ ᴛʀᴀɴʜ ᴄãɪ ɴảʏ ʟửᴀ, nhiều người cho rằng nam ca sĩ không nên ʙêɴʜ ᴠựᴄ bà Phương Hằng – người đang đơɴ ᴘʜươɴɢ ᴋʜɪêᴜ ᴄʜɪếɴ với cả giới nghệ sĩ Việt, song cũng có không ít ý kiến trung lập vì bán tín bán nghi về uẩn khúc giới showbiz.

Tranh cãi nảy lửa: Nathan Lee bênh vực đại gia Phương Hằng “Chị đấu tranh là đúng”, bất ngờ thừa nhận bị cô lập giữa showbiz

Giữa lúc dàn nghệ sĩ bị m.ắng c.hửi bằng những lời lẽ ᴛʜô ᴛụᴄ, ᴍỉᴀ ᴍᴀɪ, Nathan Lee bất ngờ khẳng định: “chị Hằng không sai và những gì chị Hằng đấᴜ ᴛʀᴀɴʜ là đúng”

Không chỉ thế, Nathan Lee còn tiết lộ bản thân bị ᴄô ʟậᴘ suốt bao năm trong showbiz vì không chịu thoả hiệp những gì đi ngược lại cá tính. Nam ca sĩ ʙứᴄ xúᴄ: “Mình từng khẳng định, showbiz không x.ấu, tuy nhiên, có những n.hân t.ố x.ấu x.a làm b.ẩn b.ộ m.ặt làng giải trí, tạo ra những cái nhìn thiếu tích cực với công chúng“.

Giữa lúc ʟùᴍ xùᴍ của bà Phương Hằng và dàn sao Vbiz ʙùɴɢ ʟêɴ ᴄăɴɢ đéᴛ, chia sẻ của Nathan Lee khiến dân tình đặc biệt chú ý.

Toàn bộ chia sẻ của Nathan Lee:

Về vụ việc chị H và ông “lương y” nào đó! Cá nhân mình không theo dõi sự việc. Tuy nhiên, do bị réo tên quá nhiều những ngày vừa qua, mình xin có chia sẻ như sau:

Theo ý kiến chủ quan của cá nhân mình, về cơ bản, chị H không sai và những gì chị H đấᴜ ᴛʀᴀɴʜ là đúng, vì chị ấy hoàn toàn có quyền! Có thể cách truyền tải thông điệp của chị bị hiểu sai do dư luận ᴄố ᴛìɴʜ dẫn dắt câu chuyện theo những hướng khác, cũng như một cách đáɴʜ ʜᴏả ᴍù ᴛʜɪêɴ ʜạ trong khi vấn đề cốt lõi thì mọi người lại “vô tình” quên m.ất!

Đối với mình, những người nóng tính, thẳng tính không bao giờ là những người ɴʜᴀᴍ ʜɪểᴍ! Khi người ta có khả năng tự kiếm tiền chứ không ʟợɪ ᴅụɴɢ lòng tốt, sự tin tưởng của người khác để ᴋɪếᴍ ᴄʜáᴄ, chúng ta nên hiểu và trân trọng họ!

Bao năm qua mình không có nhu cầu ở trong showbiz, cũng vì mình đã phải chịu đựng sự ᴄʜèɴ éᴘ, ᴄô ʟậᴘ ᴋʜủɴɢ ᴋʜɪếᴘ chỉ vì mình khác biệt và không bao giờ chịu thoả hiệp với những gì đi ngược lại giá trị nhân văn của cá nhân mình.

Mình từng khẳng định, showbiz không x.ấu, tuy nhiên, có những n.hân t.ố x.ấu xa làm ʙẩɴ ʙộ ᴍặᴛ làng giải trí, tạo ra những cái nhìn ᴛʜɪếᴜ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ với công chúng.

Các bạn cũng hay lắm cơ, mình cùng ekip đã tạo ra không biết bao nhiêu ngôi sao, hỗ trợ miễn phí không biết bao nhiêu người nổi tiếng cho cái “chợ” này! Tuy nhiên, các bạn hùᴀ ɴʜᴀᴜ ɴóɪ xấᴜ, ᴠùɪ ᴅậᴘ ᴍìɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴛʜươɴɢ ᴛɪếᴄ, ᴠì ᴄáᴄ ʙạɴ ɴɢứᴀ ᴍắᴛ ᴠớɪ ᴄáɪ ᴄá ᴛíɴʜ “ᴛʜẳɴɢ ɴʜư ʀᴜộᴛ ᴋỳ ʟâɴ” của mình, các bạn gato với tất cả những gì mình có, từ những thứ nhỏ bé nhất!

Gặp chuyện, các bạn lại đi theo phong cách “ở hiền gặp lành” đúng chất Lý Thông, lôi mình ra làm ʙɪᴀ đỡ đạɴ cho các bạn! Cuộc chiến này không phải của mình, chúc các bạn may mắn!

Nhắc lại lần nữa: Chỉ những người tử tế mới xứng đáng với những điều tử tế!

Tranh cãi nảy lửa: Nathan Lee bênh vực đại gia Phương Hằng “Chị đấu tranh là đúng”, bất ngờ thừa nhận bị cô lập giữa showbiz
Tranh cãi nảy lửa: Nathan Lee bênh vực đại gia Phương Hằng “Chị đấu tranh là đúng”, bất ngờ thừa nhận bị cô lập giữa showbiz

Chia sẻ của Nathan Lee về bà Phương Hằng và chuyện trong showbiz đang khiến dân tình quan tâm và gây xôn xao khắp mạng xã hội

Ảnh: Facebook nhân vật, sưu tầm

Nguồn: http://ttvn.toquoc.vn/tranh-cai-nay-lua-nathan-lee-benh-vuc-dai-gia-phuong-hang-chi-dau-tranh-la-dung-bat-ngo-thua-nhan-bi-co-lap-giua-showbiz-2202112592927983.htm

Xem thêm: Ngông cuồng khẩu c h i ế n khắp Vbiz, bà Phương Hằng bị nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dạy dỗ: “Nhận sang nhưng thở ra là c a y đ ộ c”

Khoảng 2 tháng qua, vụ việc vợ chồng doanh nhân Nguyễn Phương Hằng – Huỳnh Uy Dũng (Dũng “lò vôi”) t-ố loạt việc làm của lương y Võ Hoàng Yên thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận.

Đồng thời nữ đại gia còn liên tục livestream “võ mồm” với cựu người mẫu Trang Trần và réo gọi hàng loạt nghệ sĩ đình đám như: Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Trịnh Kim Chi…

Thậm chí đến ngày 09/05, bà Hằng còn gây nhiều ý kiến khi tuyên bố: “Kỳ này tôi b-á-n m-ạ-n-g chơi lớn với các người luôn.

Riêng giới nghệ sĩ, tôi chưởii thẳng mặt. Giới nghệ sĩ các người có ngon thì k-é-o tới Đại Nam, tôi đóng cửa lại cho một trận rồi kêu công an tới h-ố-t. Giới nghệ sĩ ngon thì làm vậy đi tôi xem nào”.

Sau khi biết được những phát ngôn của đại gia sinh năm 1971, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm cá nhân: “Mình không biết về nội tình câu chuyện của bà Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên nên cũng không muốn bàn!

Mình chỉ không hiểu câu chuyện của 2 người đó thì liên quan gì đến các nghệ sĩ mà bà Hằng lại liên tục dùng từ ngữ kém sang như vậy, ban đầu là từng người, từng người, rồi đến bây giờ là vơ cả b-ọ-n nghệ sĩ?

– Với 1 người tự nhận là doanh nhân thì phải biết luật và hiểu luật, có m-â-u t-h-u-ẫ-n gì thì cứ đưa ra tòa và làm việc trên tòa là xong! Việc gì phải livestream mỗi ngày chi cho mệt?

Sao chị không dành thời gian đó chăm lo gia đình, kinh doanh, hưởng thụ cho bản thân và giúp đỡ người khác?

– Với 1 người tự nhận là chuyên đi làm từ thiện, hay giúp người mà sự s-â-n s-i vẫn chưa bỏ được, sẵn sàng nổi cơn như vậy thì cái chuyện từ thiện còn ý nghĩa và phước báu gì không?

– Với 1 người phụ nữ tự nhận mình đẹp và sang nhưng cái miệng cứ thốt ra những lời c-a-y đ-ộ-c, t-h-ô t-ụ-c như vậy thì dù có mang 10 nhẫn hột xoàn cũng không thấy sang đến đâu!

– Với tư cách 1 người mẹ, thì việc chị h-u-n-g h-ă-n-g như vậy, chị dạy cho con được điều gì? Mình nghĩ là không có nghệ sĩ nào rảnh mà đến khu Đại Nam của chị để làm h-ạ-i chị đâu! Vì ai cũng có công việc và gia đình để lo!

Ban đầu, có thể sẽ có nhiều người thông cảm với chị vì nghe chị chia sẻ những đ-a-u k-h-ổ khi bị g-ạ-t, nhưng càng ngày thì họ càng nhàm và càng có những cái nhìn khác hơn về chị.

Không chỉ do câu chuyện chị kể càng ngày có những tình tiết bất lợi cho chị, về nhân cách của chị, lối sống của chị, mà còn là về thái độ của chị khi nói đến người khác.

Sau cùng, có lẽ mọi người chỉ n-h-ế-c-h mép khi vô tình lướt thấy livestream mới nhất của chị rồi b-ĩ-u môi cho qua! Vì họ phải hóng những drama mới hơn! Và chẳng còn ai tôn trọng chị cả!”.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng cũng bày tỏ ý kiến đa chiều về quan điểm của Nguyễn Văn Chung.

Trước bài dạy dỗ thẳng mặt này, hiện bà Phương Hằng vẫn chưa lên tiếng. Nhưng với tính cách của bà chủ Đại Nam thì nếu chàng nhạc sĩ Vầng Trăng Khóc bị đưa lên livestream thì cũng không có gì là lạ.

Xem thêm: Hoài Linh vừa bị bà Phương Hằng thổi bùng l ử a h ậ n, Hứa Minh Đạt liền tuyên bố phải t ấ n c ô n g để bảo vệ lẽ phải

Tối 9/5, bà Phương Hằng tiếp tục có buổi livestream để giao lưu với khán giả cũng như trả lời các cá nhân đã kích hoạt bà suốt ngày xoay quanh các vụ lùm xùm ông Võ Hoàng Yên.

Trong buổi livestream, bà Hằng đã làm rõ vụ lùm xùm với giới nghệ sĩ. Theo như vợ ông Dũng lò vôi, bà chỉ lên tiếng c-h-ỉ t-r-í-ch giới nghệ sĩ trong nước nhưng vì đề cập không rõ nên đã gây hiểu lầm: “Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến các nghệ sĩ nước ngoài, những gì tôi nói bấy lâu nay không liên quan tới nghệ sĩ ở nước ngoài mà chỉ những người trong nước. Tôi chỉ thay mặt những người thấp cổ bé họng để lên tiếng”.

Chưa dừng lại ở đó, bà Hằng còn t-h-á-c-h t-h-ứ-c: “Tụi bây là lũ ***, tụi bây cứ kéo tới Đại Nam đi, tao đóng cửa hầm đ-ậ-p tụi bây lên. Tụi bây câu kết với nhau d-ồ-n é-p kẻ yếu, tao chưởii hết á”.

“Những nghệ sĩ có tên tuổi lớn, họ không sống như tụi bây đâu. Rồi đây có ai nghe tụi bây nói, có ai xem tụi bây nữa không? Khi khán giả quay lưng là tụi bây húp cháo, cái tài không bằng cái đức. Đừng có nghĩ một con én làm nên được mùa xuân, không có đâu”, bà Hằng gửi lời tới một vài nghệ sĩ.

Bên cạnh đó, vợ ông Dũng “lò vôi” tiếp tục l-ô-i tên NSƯT Hoài Linh ra: “Tao nói thật với mày nha Hoài Linh, bây giờ tao với mày là sự c-ă-m h-ận rồi, tụi bây nhằm vào tao, con dâu tao, gia đình tao. Gan tụi bây không hơn tao, giàu không bằng tao đâu”.

Mới đây, dòng trạng thái trên trang cá nhân nam diễn viên Hứa Minh Đạt với nội dung nhằm bảo vệ thần tượng của mình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả cũng như cộng đồng mạng.

Cụ thể, anh chia sẻ: “Chỉ một hành động nhỏ của anh đã khiến đàn em nể phục… đó là anh tôi là thần tượng của tôi!!! Tôi không s-ợ thế lực hay sức mạnh đồng tiền… hay là những trang mạng ảo… tôi vẫn là tôi… và anh vẫn sẽ mãi mãi là thần tượng… tôi là công dân và lao động bằng trí tuệ và sức lực của mình… tôi có quyền lên tiếng để bảo vệ chính kiến của mình!”.

Hứa Minh Đạt – nam diễn viên gắn bó với sân khấu Nụ cười mới từ những ngày đầu thành lập, khi cố nghệ sĩ Hữu Lộc muốn tìm chỗ đứng riêng trên thị trường. Sau khi Hoài Linh về Việt Nam hoạt động, trở thành “con át chủ bài” của Nụ cười mới.

Cũng từ đó, Hứa Minh Đạt luôn bên cạnh phụ diễn cho NS Hoài Linh. Anh góp mặt trong hầu hết các tiểu phẩm, liveshow của nam danh hài đình đám bậc nhất showbiz. Cũng nhờ đó, nam diễn viên họ Hứa dần trưởng thành hơn trong lối diễn xuất. Hứa Minh Đạt luôn xem đàn anh Hoài Linh là thần tượng để từng ngày nỗ lực và cố gắng hơn.

Trong một lần trả lời phỏng vấn, Hứa Minh Đạt từng chia sẻ: “Tôi được khán giả biết đến nhiều hơn là nhờ anh Hoài Linh. Anh Linh đã âm thầm giúp tôi nhiều lắm! Anh Linh thấy ai có thực tài là tạo cơ hội cho va chạm, tiếp xúc nhiều với khán giả.

Bởi khán giả của anh Linh rất nhiều, diễn chung với anh Linh sẽ được khán giả biết tới nhiều hơn, mình sẽ có cơ hội bật lên. Anh Linh rất rành văn hoá vùng miền nên hay chỉ cho tôi cách quăng miếng dựa theo phương ngữ hoặc tập quán địa phương. Khán giả rất thích. Khi khán giả đã có cảm tình thì mình làm gì họ cũng thích. Anh Linh đã tạo cho tôi ánh hào quang của nghề này!”.

Tham gia vào làng giải trí tới nay đã gần 30 năm, nghệ sĩ Hoài Linh vẫn luôn được khán giả yêu mến như thế, vẫn luôn được các anh chị em nghệ sĩ kính trọng như vậy, có lẽ nói nam nghệ sĩ là một “tượng đài” của làng hài Việt cũng chẳng hề ngoa.