B̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼C̼Đ̼M̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼3̼ ̼g̼á̼c̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ú̼

0
288

B̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ú̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼a̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼.̼̼

M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ô̼ ̼W̼a̼n̼g̼,̼ ̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ệ̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼’̼s̼i̼ê̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼’̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ặ̼t̼.̼

Một bà mẹ được nhìn thấy đang cho con gái bú sữa mẹ khi lái một chiếc xe ba bánh ở miền trung Trung Quốc

̼B̼à̼ ̼W̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ư̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼X̼i̼s̼a̼i̼s̼h̼a̼n̼,̼ ̼H̼u̼a̼n̼g̼s̼h̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ ̼t̼ờ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼t̼i̼a̼n̼ ̼M̼e̼t̼r̼o̼p̼o̼l̼i̼s̼ ̼D̼a̼i̼l̼y̼ ̼.̼

C̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼b̼á̼n̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼h̼ấ̼p̼.̼ ̼̼

B̼à̼ ̼W̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼

Cô đã bị cảnh sát chặn lại vì vi phạm quy định giao thông. & Nbsp; Các cảnh sát đã cảnh cáo cô Wang trước khi đề nghị gia đình đi miễn phí đến phòng khám và trở về nhà

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼W̼a̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ú̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼l̼ă̼n̼g̼.̼̼L̼i̼ ̼Q̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ờ̼ ̼C̼h̼u̼t̼i̼a̼n̼ ̼M̼e̼t̼r̼o̼p̼o̼l̼i̼s̼ ̼D̼a̼i̼l̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼W̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼.̼ ̼

Bà mẹ gây tranh cãi khi vừa lái xe 3 bánh chở con phía sau, vừa cho bé khác  bú

̼B̼à̼ ̼W̼a̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼a̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼.̼

C̼ô̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼W̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼

Bà mẹ gây tranh cãi khi vừa lái xe 3 bánh chở con phía sau, vừa cho bé khác  bú

̼C̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼à̼ ̼W̼a̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼̼

M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼à̼ ̼W̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼w̼e̼b̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼,̼ ̼’̼x̼i̼n̼g̼k̼o̼n̼g̼x̼i̼a̼o̼m̼a̼’̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼’̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼p̼h̼à̼m̼.̼’̼ ̼

Đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼a̼o̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼

C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼e̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼b̼ẽ̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼b̼ô̼i̼ ̼v̼ô̼i̼,̼ ̼x̼á̼t̼ ̼ớ̼t̼,̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼m̼ắ̼m̼ ̼t̼ô̼m̼,̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼l̼u̼y̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼m̼.̼á̼u̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ẽ̼.̼

Cô̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼

T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼ô̼n̼.̼

̼”̼C̼á̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼Đ̼ấ̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼ ̼b̼a̼o̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼E̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼e̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼b̼ẩ̼n̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼ớ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼e̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼x̼u̼â̼n̼ ̼ý̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼

̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼s̼ấ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼h̼o̼a̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼Đ̼Â̼Y̼ ̼L̼À̼ ̼Q̼U̼À̼ ̼C̼Ủ̼A̼ ̼2̼ ̼Đ̼Ứ̼A̼ ̼C̼O̼N̼ ̼G̼Á̼I̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ề̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼â̼m̼.̼ ̼T̼h̼ề̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼m̼ồ̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ử̼a̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼.̼

2̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼g̼i̼á̼ ̼6̼0̼0̼k̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼o̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g

2̼ ̼Đ̼Ứ̼A̼ ̼B̼Ọ̼N̼ ̼C̼O̼N̼ ̼C̼H̼Ư̼A̼ ̼B̼Ị̼ ̼Ô̼ ̼T̼Ô̼ ̼Đ̼Â̼M̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼q̼u̼à̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ố̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼à̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼T̼Ặ̼N̼G̼ ̼Q̼U̼À̼ ̼C̼Ư̼Ớ̼I̼ ̼T̼H̼Ô̼I̼ ̼M̼À̼ ̼ý̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ố̼p̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼T̼H̼Ự̼C̼ ̼S̼Ự̼ ̼E̼M̼ ̼T̼H̼Ư̼Ơ̼N̼G̼ ̼B̼Ố̼ ̼E̼M̼ ̼V̼Ô̼ ̼C̼Ù̼N̼G̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼F̼B̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼l̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼e̼m̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼b̼ố̼ ̼e̼m̼ ̼1̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼c̼â̼u̼.̼

C̼H̼O̼ ̼Đ̼Ế̼N̼ ̼K̼H̼I̼ ̼M̼Ọ̼I̼ ̼V̼I̼Ệ̼C̼ ̼V̼Ỡ̼ ̼L̼Ở̼ ̼R̼A̼,̼ ̼e̼m̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼B̼Ố̼ ̼E̼ ̼C̼H̼Ử̼I̼ ̼E̼M̼ ̼L̼À̼ ̼Đ̼Ồ̼ ̼Ă̼N̼ ̼B̼Á̼M̼?̼?̼ ̼T̼R̼O̼N̼G̼ ̼K̼H̼I̼ ̼E̼M̼ ̼Đ̼I̼ ̼L̼À̼M̼ ̼T̼H̼Ê̼M̼ ̼B̼Ụ̼C̼ ̼M̼Ặ̼T̼,̼ ̼T̼Ế̼T̼ ̼Đ̼Ư̼Ợ̼C̼ ̼5̼ ̼T̼R̼I̼Ệ̼U̼ ̼B̼Ạ̼C̼ ̼M̼A̼N̼G̼ ̼V̼Ề̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼ế̼t̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼ ̼m̼u̼a̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼đ̼ủ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼x̼e̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼.̼ ̼V̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼e̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼e̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼ấ̼y̼!̼

̼M̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼e̼m̼ ̼d̼á̼m̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼ồ̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼á̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼e̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼e̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼N̼H̼Ư̼N̼G̼ ̼K̼H̼Ô̼N̼G̼,̼ ̼E̼M̼ ̼N̼G̼U̼ ̼Ạ̼.̼ ̼C̼H̼Ị̼U̼ ̼N̼H̼Ị̼N̼ ̼K̼H̼Ổ̼ ̼S̼Ở̼ ̼Đ̼Ể̼ ̼B̼Ố̼ ̼E̼M̼ ̼T̼R̼Ê̼N̼ ̼N̼À̼Y̼ ̼Đ̼E̼M̼ ̼T̼I̼Ề̼N̼ ̼N̼U̼Ô̼I̼ ̼N̼H̼Â̼N̼ ̼T̼Ì̼N̼H̼.̼ ̼M̼Ấ̼Y̼ ̼Đ̼Ứ̼A̼ ̼N̼À̼O̼ ̼Đ̼I̼ ̼H̼Ọ̼C̼ ̼Đ̼Ạ̼I̼ ̼H̼Ọ̼C̼ ̼N̼H̼Ư̼ ̼E̼M̼ ̼M̼À̼ ̼C̼Ò̼N̼ ̼Đ̼E̼M̼ ̼T̼I̼Ề̼N̼ ̼V̼Ề̼ ̼B̼I̼Ế̼U̼ ̼B̼Ố̼ ̼M̼Ẹ̼ ̼C̼H̼Ư̼A̼ ̼Ạ̼.̼

À̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼Ơ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼b̼à̼i̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼Í̼N̼H̼ ̼C̼H̼Í̼N̼H̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ú̼i̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼ ̼B̼Ê̼U̼ ̼R̼Ế̼U̼ ̼C̼O̼N̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ử̼i̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼t̼a̼o̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼?̼ ̼R̼a̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼.̼.̼.̼T̼a̼o̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ấ̼y̼!̼!̼!̼V̼ừ̼a̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼ị̼.̼ ̼S̼Ố̼N̼G̼ ̼Ở̼ ̼Đ̼Ờ̼I̼ ̼Í̼T̼ ̼N̼H̼I̼Ề̼U̼ ̼N̼Ê̼N̼ ̼C̼Ò̼N̼ ̼M̼Ộ̼T̼ ̼C̼H̼Ú̼T̼ ̼Đ̼Ứ̼C̼ ̼H̼Ạ̼N̼H̼ ̼Đ̼Ư̼Ợ̼C̼ ̼K̼H̼Ô̼N̼G̼ ̼Ạ̼?̼?̼

B̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼

A̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼à̼ ̼E̼M̼ ̼Đ̼Ố̼ ̼L̼U̼Ô̼N̼ ̼A̼I̼ ̼N̼H̼Ị̼N̼ ̼Đ̼Ư̼Ợ̼C̼ ̼N̼H̼Ư̼ ̼E̼M̼.̼-̼-̼-̼-̼-̼-̼-̼-̼-̼T̼A̼O̼ ̼M̼À̼ ̼H̼I̼Ề̼N̼ ̼T̼H̼Ì̼ ̼Đ̼Ể̼ ̼C̼H̼Ú̼N̼G̼ ̼M̼À̼Y̼ ̼N̼H̼Ả̼Y̼ ̼L̼Ê̼N̼ ̼Đ̼Ầ̼U̼ ̼M̼Ẹ̼ ̼C̼O̼N̼ ̼T̼A̼O̼ ̼N̼G̼Ồ̼I̼ ̼À̼?̼”̼.̼

B̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼í̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼

C̼ô̼ ̼b̼ồ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼i̼ế̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼r̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼à̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

N̲g̲u̲ồ̲n̲ :kenhtintuc.net

N̲h̲â̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲l̲à̲m̲ ̲8̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ế̲t̲:̲ ̲H̲ọ̲ ̲ở̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲1̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲r̲a̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲ị̲p̲

C̲á̲c̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲h̲o̲ạ̲n̲ ̲l̲ử̲a̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲l̲ớ̲n̲,̲ ̲k̲h̲ó̲i̲ ̲đ̲e̲n̲ ̲b̲ố̲c̲ ̲c̲a̲o̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲m̲é̲t̲.̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲h̲ô̲ ̲h̲o̲á̲n̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲d̲ậ̲p̲ ̲l̲ử̲a̲,̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲l̲o̲ ̲g̲o̲m̲ ̲đ̲ồ̲ ̲t̲h̲á̲o̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲.

C̲á̲c̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲h̲o̲ạ̲n̲ ̲l̲ử̲a̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲l̲ớ̲n̲,̲ ̲k̲h̲ó̲i̲ ̲đ̲e̲n̲ ̲b̲ố̲c̲ ̲c̲a̲o̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲m̲é̲t̲.̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲h̲ô̲ ̲h̲o̲á̲n̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲d̲ậ̲p̲ ̲l̲ử̲a̲,̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲l̲o̲ ̲g̲o̲m̲ ̲đ̲ồ̲ ̲t̲h̲á̲o̲ ̲c̲h̲ạ̲y

̲B̲ê̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲ở̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲8̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲C̲ă̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲ở̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲1̲1̲ ̲(̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲)̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲ử̲a̲ ̲r̲a̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲k̲h̲i̲ ̲s̲ự̲ ̲c̲ố̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲,̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲h̲o̲á̲t̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲b̲ị̲ ̲n̲g̲ạ̲t̲ ̲k̲h̲ó̲i

̲T̲ố̲i̲ ̲7̲/̲5̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲1̲1̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲á̲c̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲v̲ụ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲l̲à̲m̲ ̲8̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲ở̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲h̲ẻ̲m̲ ̲L̲ạ̲c̲ ̲L̲o̲n̲g̲ ̲Q̲u̲â̲n̲.

̲L̲ử̲a̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲đ̲ỏ̲ ̲r̲ự̲c̲

̲N̲g̲ồ̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲u̲ô̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲H̲C̲S̲ ̲L̲ê̲ ̲A̲n̲h̲ ̲X̲u̲â̲n̲,̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲0̲0̲ ̲m̲,̲ ̲b̲à̲ ̲Ú̲t̲ ̲(̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲6̲0̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲)̲ ̲n̲g̲ồ̲i̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲h̲ồ̲n̲.

̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲l̲i̲ề̲n̲ ̲k̲ề̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲c̲h̲á̲y̲.̲ ̲C̲h̲i̲ề̲u̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲,̲ ̲b̲à̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲n̲ấ̲u̲ ̲ă̲n̲ ̲ở̲ ̲s̲a̲u̲ ̲b̲ế̲p̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲ó̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲i̲ ̲r̲a̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲h̲à̲.

L̲ú̲c̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲g̲ọ̲n̲ ̲l̲ử̲a̲ ̲đ̲ỏ̲ ̲r̲ự̲c̲,̲ ̲b̲ố̲c̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲c̲u̲ồ̲n̲ ̲c̲u̲ộ̲n̲.̲ ̲B̲à̲ ̲Ú̲t̲ ̲v̲ộ̲i̲ ̲h̲ô̲ ̲h̲o̲á̲n̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲d̲ắ̲t̲ ̲2̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲x̲e̲ ̲m̲á̲y̲ ̲c̲h̲ắ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲r̲a̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲

̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲x̲u̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲n̲h̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲h̲ô̲ ̲h̲à̲o̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲d̲ậ̲p̲ ̲l̲ử̲a̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲ắ̲t̲.̲ ̲”̲N̲ế̲u̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲ị̲p̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲ ̲r̲ồ̲i̲”̲,̲ ̲b̲à̲ ̲Ú̲t̲ ̲n̲ó̲i̲.

̲C̲ă̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲c̲ó̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲2̲6̲ ̲m̲2̲.̲ ̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲C̲h̲í̲ ̲H̲ù̲n̲g̲.

̲T̲h̲e̲o̲ ̲b̲à̲ ̲Ú̲t̲,̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲7̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲à̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲t̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲l̲à̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲d̲ạ̲y̲ ̲t̲h̲ê̲m̲.

\̲”̲T̲ụ̲i̲ ̲n̲ó̲ ̲ở̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲1̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲r̲a̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲ị̲p̲.̲ ̲C̲h̲ỉ̲ ̲c̲ó̲ ̲v̲ợ̲ ̲v̲à̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲T̲h̲ắ̲n̲g̲ ̲(̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲)̲ ̲t̲h̲o̲á̲t̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲v̲ì̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲”̲,̲ ̲b̲à̲ ̲Ú̲t̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲c̲ả̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲r̲ố̲i̲ ̲b̲ờ̲i̲,̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲t̲o̲á̲n̲ ̲l̲o̲ ̲h̲ậ̲u̲ ̲s̲ự̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲n̲à̲o̲.

̲N̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲n̲ổ̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲l̲ớ̲n

̲S̲ố̲n̲g̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲c̲h̲á̲y̲,̲ ̲b̲à̲ ̲T̲â̲m̲ ̲(̲7̲3̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲)̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲b̲à̲n̲g̲ ̲h̲o̲à̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲h̲o̲ạ̲n̲.

̲”̲T̲ô̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲t̲a̲x̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲c̲ộ̲t̲ ̲k̲h̲ó̲i̲ ̲c̲a̲o̲ ̲n̲g̲ú̲t̲ ̲ở̲ ̲h̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.̲ ̲X̲u̲ố̲n̲g̲ ̲x̲e̲ ̲b̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲v̲ữ̲n̲g̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲n̲g̲ấ̲t̲ ̲x̲ỉ̲u̲,̲ ̲b̲à̲ ̲T̲â̲m̲ ̲n̲h̲ớ̲ ̲l̲ạ̲i̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲b̲à̲ ̲T̲â̲m̲,̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲h̲o̲ạ̲n̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲ở̲ ̲n̲h̲à̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲x̲ó̲m̲.̲ ̲L̲ú̲c̲ ̲đ̲ó̲ ̲n̲g̲ọ̲n̲ ̲l̲ử̲a̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲l̲ớ̲n̲.̲ ̲A̲i̲ ̲ở̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲l̲o̲ ̲g̲o̲m̲ ̲đ̲ồ̲ ̲t̲h̲á̲o̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲r̲a̲ ̲x̲a̲.

̲C̲ò̲n̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲a̲ ̲(̲6̲4̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲)̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲đ̲è̲n̲ ̲c̲à̲y̲.̲ ̲”̲N̲g̲ọ̲n̲ ̲l̲ử̲a̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲k̲h̲ủ̲n̲g̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲m̲à̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲n̲ổ̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲l̲ớ̲n̲.̲ ̲L̲ú̲c̲ ̲đ̲ó̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲b̲ủ̲n̲ ̲r̲ủ̲n̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲t̲a̲y̲ ̲c̲h̲â̲n̲,̲ ̲m̲a̲y̲ ̲m̲à̲ ̲l̲ử̲a̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲l̲a̲n̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲ô̲i̲”̲,̲ ̲b̲à̲ ̲T̲â̲m̲ ̲n̲ó̲i̲.

̲T̲h̲e̲o̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲T̲u̲ấ̲n̲ ̲P̲h̲ú̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲5̲ ̲p̲h̲ú̲t̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲,̲ ̲x̲e̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲h̲u̲y̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲t̲ớ̲i̲.

\̲”̲K̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲h̲ẻ̲m̲ ̲n̲h̲ỏ̲,̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲à̲o̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲k̲h̲ă̲n̲.̲ ̲L̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲”̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲n̲ó̲i̲.

̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲l̲à̲m̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲v̲ụ̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲h̲o̲ạ̲n̲.̲ ̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲L̲ê̲ ̲T̲r̲a̲i̲.

̲T̲ố̲i̲ ̲7̲/̲5̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲n̲h̲à̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲8̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲1̲1̲,̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M

̲T̲h̲e̲o̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲,̲ ̲v̲ụ̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲h̲o̲ạ̲n̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲1̲7̲h̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲h̲ẻ̲m̲ ̲4̲7̲/̲5̲8̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲L̲ạ̲c̲ ̲L̲o̲n̲g̲ ̲Q̲u̲â̲n̲,̲ ̲P̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲1̲,̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲1̲1̲.

̲Đ̲ế̲n̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲1̲8̲h̲,̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲d̲ậ̲p̲ ̲t̲ắ̲t̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲c̲h̲á̲y̲,̲ ̲k̲ị̲p̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲c̲ạ̲n̲h̲,̲ ̲n̲g̲ă̲n̲ ̲c̲h̲ặ̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲l̲a̲n̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲h̲à̲ ̲d̲â̲n̲ ̲x̲u̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲n̲h̲.

\̲V̲ụ̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲h̲o̲ạ̲n̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲8̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲n̲g̲ạ̲t̲ ̲g̲ồ̲m̲:̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲L̲ệ̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲(̲4̲4̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲n̲h̲à̲)̲;̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲H̲ồ̲ ̲Đ̲ì̲n̲h̲ ̲T̲h̲ắ̲n̲g̲ ̲(̲4̲3̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲e̲m̲ ̲r̲ể̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲)̲;̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲L̲ê̲ ̲K̲i̲m̲ ̲T̲u̲y̲ế̲n̲ ̲(̲1̲8̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲)̲,̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲L̲ê̲ ̲N̲g̲â̲n̲ ̲T̲u̲y̲ế̲n̲ ̲(̲1̲3̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲)̲,̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲L̲ê̲ ̲T̲â̲n̲ ̲T̲u̲y̲ế̲n̲ ̲(̲9̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲)̲;̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲H̲ồ̲ ̲Đ̲ì̲n̲h̲ ̲N̲a̲m̲ ̲(̲9̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲c̲o̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲T̲h̲ắ̲n̲g̲)̲,̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲ấ̲n̲ ̲Đ̲ạ̲t̲ ̲(̲1̲5̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲)̲ ̲v̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲r̲õ̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲t̲í̲n̲h̲.

̲T̲h̲e̲o̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲,̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲b̲i̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲c̲ó̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲2̲6̲ ̲m̲2̲ ̲(̲g̲ồ̲m̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ệ̲t̲,̲ ̲h̲a̲i̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲l̲ầ̲u̲)̲.

̲T̲ố̲i̲ ̲7̲/̲5̲,̲ ̲C̲h̲ủ̲ ̲t̲ị̲c̲h̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲P̲h̲ú̲c̲ ̲đ̲ã̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲b̲u̲ồ̲n̲ ̲s̲â̲u̲ ̲s̲ắ̲c̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲á̲c̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲U̲B̲N̲D̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲ ̲k̲h̲ẩ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲t̲h̲ă̲m̲ ̲h̲ỏ̲i̲,̲ ̲h̲ỗ̲ ̲t̲r̲ợ̲ ̲k̲ị̲p̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲c̲á̲c̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲,̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲k̲h̲ắ̲c̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲h̲ậ̲u̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲,̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲c̲á̲c̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲h̲o̲ạ̲n̲.

̲C̲h̲ủ̲ ̲t̲ị̲c̲h̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲ ̲t̲ă̲n̲g̲ ̲c̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲t̲u̲y̲ê̲n̲ ̲t̲r̲u̲y̲ề̲n̲,̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲r̲à̲ ̲s̲o̲á̲t̲ ̲c̲á̲c̲ ̲k̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲đ̲ô̲n̲g̲ ̲d̲â̲n̲ ̲c̲ư̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲s̲ố̲n̲g̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲s̲ở̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲g̲u̲y̲ ̲c̲ơ̲ ̲c̲h̲á̲y̲,̲ ̲n̲ổ̲ ̲c̲a̲o̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲b̲à̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲k̲ị̲p̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲b̲i̲ệ̲n̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲n̲g̲ừ̲a̲,̲ ̲n̲g̲ă̲n̲ ̲c̲h̲ặ̲n̲ ̲c̲h̲á̲y̲,̲ ̲n̲ổ̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲h̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲t̲à̲i̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲v̲à̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲.

̲T̲ố̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲,̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲P̲h̲ạ̲m̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲B̲ộ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲,̲ ̲U̲B̲N̲D̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲,̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲k̲h̲ắ̲c̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲h̲ậ̲u̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲L̲ạ̲c̲ ̲L̲o̲n̲g̲ ̲Q̲u̲â̲n̲,̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲1̲,̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲1̲1̲,̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲.

̲T̲h̲ủ̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲b̲u̲ồ̲n̲ ̲s̲â̲u̲ ̲s̲ắ̲c̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲n̲ạ̲n̲.̲ ̲Ô̲n̲g̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲B̲ộ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲,̲ ̲U̲B̲N̲D̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲c̲á̲c̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲k̲h̲ẩ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲,̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲m̲ ̲v̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲q̲u̲y̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲.

̲“̲C̲ầ̲n̲ ̲k̲ị̲p̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲,̲ ̲c̲h̲ấ̲n̲ ̲c̲h̲ỉ̲n̲h̲,̲ ̲k̲h̲ắ̲c̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲c̲á̲c̲ ̲v̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲;̲ ̲k̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲ỉ̲,̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲h̲o̲ạ̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲ơ̲ ̲s̲ở̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ả̲m̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲a̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲c̲h̲á̲y̲,̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲c̲h̲á̲y̲.̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲v̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲m̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲x̲e̲m̲ ̲x̲é̲t̲,̲ ̲t̲r̲u̲y̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲q̲u̲y̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲”̲,̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲n̲ê̲u̲ ̲r̲õ̲.

̲’̲3̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲n̲h̲ỏ̲ ̲ô̲m̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲h̲o̲á̲t̲ ̲t̲h̲â̲n̲’̲ ̲”̲K̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲6̲h̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲l̲ử̲a̲ ̲b̲ố̲c̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲k̲è̲m̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲k̲h̲ó̲i̲ ̲m̲ù̲ ̲m̲ị̲t̲.̲ ̲N̲h̲i̲ề̲u̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲n̲h̲ỏ̲ ̲ô̲m̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲h̲o̲á̲t̲ ̲t̲h̲â̲n̲”̲,̲ ̲b̲à̲

P̲h̲ư̲ợ̲n̲g̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲k̲ể̲ ̲l̲ạ̲i̲.

̲H̲ẻ̲m̲ ̲4̲7̲ ̲(̲c̲h̲ấ̲m̲ ̲đ̲ỏ̲)̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲L̲ạ̲c̲ ̲L̲o̲n̲g̲ ̲Q̲u̲â̲n̲,̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲1̲1̲,̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲,̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲h̲o̲ạ̲n̲.̲ ̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲G̲o̲o̲g̲l̲e̲ ̲M̲a̲p̲s̲.̲

:

https://zingnews.vn/nhan-chung-vu-chay-lam-8-nguoi-chet-ho-o-tang-1-nen-chay-ra-khong-kip.html