ʙà ᴘʜượɴɢ ʜằɴɢ ᴍớɪ ʜọᴄ ʜếᴛ ʟớᴘ 𝟷𝟷 ɴʜưɴɢ ʟạɪ ᴋʜᴏᴇ ᴄó ʙằɴɢ ɢɪáᴏ sư ʟạɪ ʜọᴄ, ᴄʜᴜʏệɴ ɴàʏ ʀốᴛ ᴄᴜộᴄ ʟà sᴀᴏ?

0
266

Được biết, cả hai vợ chồng bà Phương Hằng đều chưa học hết cấp 3.

ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ɢầɴ đâʏ, ᴅâɴ ᴛìɴʜ “đứɴɢ ɴɢồɪ ᴋʜôɴɢ ʏêɴ” ᴛʀướᴄ ɴʜữɴɢ ᴍàɴ đấᴜ ᴛố ʟùᴍ xùᴍ ᴄủᴀ ɴữ đạɪ ɢɪᴀ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ – ᴛổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ đɪềᴜ ʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ Đạɪ ɴᴀᴍ. ᴠợ ôɴɢ ᴅũɴɢ “ʟò ᴠôɪ” ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴛᴜʏêɴ ᴄʜɪếɴ, “ʙóᴄ ᴘʜốᴛ” ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ ᴛêɴ ᴛᴜổɪ ʟớɴ ᴛʀᴏɴɢ sʜᴏᴡʙɪᴢ ᴠɪệᴛ ʙằɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢôɴ ᴛừ ɢᴀʏ ɢắᴛ. ᴄăɴɢ ᴛʜẳɴɢ ɴʜấᴛ ʟà ᴠɪệᴄ ɴữ đạɪ ɢɪᴀ ɴàʏ ᴛᴜʏêɴ ʙố ᴄấᴍ ᴛᴜʏệᴛ đốɪ ɴɢʜệ sĩ đếɴ ᴋʜᴜ ᴅᴜ ʟịᴄʜ Đạɪ ɴᴀᴍ.

ᴄʜưᴀ ʙᴀᴏ ɢɪờ, ᴅâɴ ᴛìɴʜ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ đếɴ ᴍộᴛ ɴữ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ ɴʜư ᴠậʏ, ᴄòɴ ʜơɴ ᴄả ɴʜữɴɢ ᴍɪɴʜ ᴛɪɴʜ ʜạɴɢ ᴀ. ᴍọɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đờɪ ᴛư ᴄủᴀ ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ đềᴜ đượᴄ ᴄʜɪᴀ sẻ, ᴛạᴏ ᴛʜàɴʜ ᴄʜủ đề ʜᴏᴛ.

ᴠợ ᴄʜồɴɢ ôɴɢ ᴅũɴɢ “ʟò ᴠôɪ” đượᴄ ʙɪếᴛ đếɴ ʟà ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄầɴ ʙằɴɢ ᴄấᴘ ᴛừ ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ đạɪ ʜọᴄ. ᴛʜᴜở ᴛʜɪếᴜ ᴛʜờɪ, ôɴɢ ᴅũɴɢ sớᴍ ʀờɪ ɢʜế ɴʜà ᴛʀườɴɢ để ᴛạᴏ ᴅựɴɢ sự ɴɢʜɪệᴘ. ᴄòɴ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴠừᴀ ʜọᴄ xᴏɴɢ ʟớᴘ 𝟷𝟷 ᴄũɴɢ ᴘʜảɪ ʙỏ ɴɢᴀɴɢ ᴠì ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ ɢɪᴀ đìɴʜ.

Đại gia Phương Hằng mới học hết lớp 11 nhưng lại khoe có bằng Giáo sư đại học, chuyện này rốt cuộc là sao? - Ảnh 2.

Vợ chồng ông bà Dũng “lò vôi” – Phương Hằng.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ʙᴜổɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ, ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ɴɢỡ ɴɢàɴɢ ᴋʜɪ ᴛự ʜàᴏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴍìɴʜ ʟà ᴍộᴛ ɴɢườɪ ɢɪàᴜ ᴠề ᴄả ᴠậᴛ ᴄʜấᴛ ᴠà ᴛʀɪ ᴛʜứᴄ. ʙởɪ ʙà ᴄó ᴛấᴍ ʙằɴɢ ɢɪáᴏ sư ᴄủᴀ ᴛʀườɴɢ Đạɪ ʜọᴄ ᴀᴘᴏʟʟᴏs, ᴍỹ. Đɪềᴜ ɴàʏ ᴋʜɪếɴ ᴅâɴ ᴛìɴʜ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ, ᴋʜôɴɢ ʜɪểᴜ ᴛấᴍ ʙằɴɢ ɴàʏ ʟà ɴʜư ɴàᴏ?

ᴛʜựᴄ ᴛế ᴠàᴏ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟾, ôɴɢ ʜᴜỳɴʜ ᴜʏ ᴅũɴɢ ᴠà ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ đã đượᴄ Đạɪ ʜọᴄ ᴀᴘᴏʟʟᴏs ᴛʀᴀᴏ ʙằɴɢ ᴛɪếɴ sĩ ᴅᴀɴʜ ᴅự (ʜᴏɴᴏʀᴀʀʏ ᴅᴏᴄᴛᴏʀ ᴏғ ʙᴜsɪɴᴇss ᴀᴅᴍɪɴɪsᴛʀᴀᴛɪᴏɴ) ᴠà ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ ɢɪáᴏ sư ᴅᴀɴʜ ᴅự (ʜᴏɴᴏʀᴀʀʏ ᴠɪsɪᴛɪɴɢ ᴘʀᴏғᴇssᴏʀ) ᴠề ᴄốɴɢ ʜɪếɴ ᴛʀᴏɴɢ sự ɴɢʜɪệᴘ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴠà ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴠì ᴄộɴɢ đồɴɢ ɴʜâɴ sự ᴋɪệɴ ᴋʜᴀɪ ᴛʀươɴɢ ᴄʜɪ ɴʜáɴʜ ᴍớɪ ᴛạɪ ᴍᴀʟᴀʏsɪᴀ.

Đại gia Phương Hằng mới học hết lớp 11 nhưng lại khoe có bằng Giáo sư đại học, chuyện này rốt cuộc là sao? - Ảnh 3.

Đâʏ đượᴄ xᴇᴍ ʟà ɴʜữɴɢ ᴅᴀɴʜ ʜɪệᴜ ᴅᴀɴʜ ɢɪá ᴍà ᴛʀườɴɢ ᴀᴘᴏʟʟᴏs ᴛʀᴀᴏ ᴛặɴɢ ᴄʜᴏ ɴʜữɴɢ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ ᴄó ɴʜữɴɢ ᴄốɴɢ ʜɪếɴ ᴛʀᴏɴɢ sự ɴɢʜɪệᴘ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴠà ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴠì ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴛạɪ ᴄʜâᴜ Á.

Đượᴄ ʙɪếᴛ Đạɪ ʜọᴄ ᴀᴘᴏʟʟᴏs ᴄó ᴛʀụ sở ᴄʜíɴʜ ᴛạɪ ɢʀᴇᴀᴛ ғᴀʟʟs, ʙᴀɴɢ ᴍᴏɴᴛᴀɴᴀ, ᴍỹ. Đâʏ ʟà ᴍộᴛ ᴛʀườɴɢ đạɪ ʜọᴄ đàᴏ ᴛạᴏ ᴛừ xᴀ ᴛʜᴜộᴄ sở ʜữᴜ ᴛư ɴʜâɴ, đượᴄ ᴄôɴɢ ɴʜậɴ ᴄủᴀ ᴍỹ. ᴛʀườɴɢ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴄáᴄ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴛɪếɴ sĩ, ᴛʜạᴄ sĩ, ᴄử ɴʜâɴ ᴠà ᴄᴀᴏ đẳɴɢ ᴠề ǫᴜảɴ ᴛʀị ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ, ǫᴜảɴ ʟý ᴠà ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ. ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟼, ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ đàᴏ ᴛạᴏ ᴛɪếɴ sĩ ǫᴜảɴ ᴛʀị ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ ᴄủᴀ ᴛʀườɴɢ đượᴄ xếᴘ ʜạɴɢ 𝟸𝟹 ᴛạɪ ᴍỹ.

Nguồn: afamily.vn

ɢɪữᴀ “ʟệɴʜ ᴄấᴍ ᴄửᴀ” Đạɪ ɴᴀᴍ, ɴs ᴋɪᴍ ᴛử ʟᴏɴɢ ᴠẫɴ ʙêɴʜ ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ: ʙà ᴄũɴɢ ʟà ɴɢườɪ, ʟúᴄ ɴʜẹ ɴʜàɴɢ ʟúᴄ ɴổɪ ɴóɴɢ ᴛʜôɪ

Mới đây, trong livestream giao lưu với người hâm mộ, nghệ sĩ Kim Tử Long không ngại nhắc đến vụ việc của ông Võ Hoàng Yên và bà Phương Hằng gây xôn xao dư luận thời gian qua. Được biết trước đó, trong những livestream của mình, vợ của ông Huỳnh Uy Dũng dùng những lời lẽ ɢᴀʏ ɢᴀ̆́ᴛ khi nhắc đến giới nghệ sĩ. Thậm chí, bà còn lên tiếng ᴄᴀ̂́ᴍ các nghệ sĩ đến khu du lịch Đại Nam quay phim, chụp ảnh.

Trong livestream mới đây, Kim Tử Long quyết định chia sẻ quan điểm về những vấn đề này. Nhận định đây là một vấn đề ᴛᴇ̂́ ɴʜɪ̣, nam nghệ sĩ muốn lên tiếng ở phương diện là một công dân, một nghệ sĩ có trách nhiệm với cộng đồng. “Ông hoàng cải lương” cho rằng ở thời điểm hiện tại, bản thân không đứng về phe ai mà chờ vào pháp luật xử lý.

“Những ai được ông Võ Hoàng Yên trị hết ʙᴇ̣̂ɴʜ thì làm ơn làm phước lên tiếng giùm. Còn những ai được chữa ʙᴇ̣̂ɴʜ nhưng không khỏi thì cũng cho một lời nói rõ ràng. Còn chuyện ông Võ Hoàng Yên có ʟᴜ̛̀ᴀ ɢᴀ̣ᴛ gì tiền bạc gì của chị Hằng thì chắc chắn sẽ có cơ quan pháp luật nhà nước vào cuộc.

Còn anh em nghệ sĩ, nếu đặt vào trường hợp là Long, nếu Long được ông Võ Hoàng Yên trị ʙᴇ̣̂ɴʜ, hết hay không hết Long sẵn sàng nói ra. Vì đó là sự thật thôi. Một lời nói thôi, nó không có gì khó khăn vì đó là sự thật. Chúng ta sống bằng trái tim và chúng ta nói thẳng thắn“, nam nghệ sĩ chia sẻ.

Theo Kim Tử Long, nếu người được Võ Hoàng Yên chữa ʙᴇ̣̂ɴʜ không khỏi nhưng lại nói khỏi là đi ngược lại sự thật. Điều này có nghĩa là người đó đang ʟᴜ̛̀ᴀ ɢᴀ̣ᴛ bản thân và ʟᴜ̛̀ᴀ ɢᴀ̣ᴛ công chúng. Kim Tử Long thẳng thắn:

“Còn anh em nghệ sĩ chúng tôi, riêng với Long, Long không nói hết tất cả giới nghệ sĩ, với Long thì có sao nói vậy. Bản thân Long chưa từng gặp hay tiếp xúc, cũng không được ông Võ Hoàng Yên chữa ʙᴇ̣̂ɴʜ. Vậy nên Long không thể nào đứng lên nói được. Long chỉ mong rằng nếu ai được ông Võ Hoàng Yên chữa ʙᴇ̣̂ɴʜ, nếu khỏi hay không cũng hãy cho một lời nói. Đừng để sự việc này đi quá xa”.

NSƯT Kim Tử Long cho rằng gia đình bà Nguyễn Phương Hằng chỉ đang muốn tìm ra sự thật và bản thân giọng ca Tình anh bán chiếu cũng vậy. Tuy nhiên, “ông hoàng cải lương” mong mọi tuyên bố sẽ được nói với thái độ lịch sự, đi đúng hướng.

Bản thân NSƯT Kim Tử Long tâm sự ông rất buồn khi nghệ sĩ ʙɪ̣ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ trên mạng xã hội vì ʟᴜ̀ᴍ xᴜ̀ᴍ này. Ông cho rằng không nên vơ đũa cả nắm vì người nào làm người đó chịu, ai sai sẽ có pháp luật ᴛʀᴜ̛̀ɴɢ ᴛʀɪ̣.

Kim Tử Long khẳng định: “Trong giới nghệ sĩ có người này người kia, có những người sống rất tốt với cộng đồng, chỉ là họ không ra mặt. Long chỉ mong tất cả mọi người hãy bình tĩnh và tìm ra đúng hướng. Hi vọng những lời nói của Long không xᴜ́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴍ đến ai, không khiến ai phật lòng. Nếu ai có buồn vì lời nói của Long thì Long xin lỗi, Long chỉ nói lên lời thật lòng của mình thôi”.

Chia sẻ thêm, NSƯT Kim Tử Long cho biết mình chỉ đang nói đúng với suy nghĩ của bản thân về ồn ào thời gian gần đây. Nam nghệ sĩ nhận thấy câu chuyện đang bị dẫn đi quá xa và lệch hướng với sự việc ban đầu.

Ông nói: “Tôi là một nghệ sĩ, tôi quan niệm khán giả là người yêu thương và nuôi sống mình, chỉ vậy thôi. Còn ai muốn nghĩ sao thì đó là việc của từng cá nhân, mình không thể bắt người ta theo ý mình được. Nếu mình là một trong số những người trong câu chuyện này thì cứ lên tiếng… Điều tôi mong là mọi người phải bình tĩnh, giải quyết một cách văn minh, lịch sự để tìm ra sự thật. Ai đúng ai sai sẽ có pháp luật đứng ra giải quyết”.

Kim Tử Long tâm sự ông thấy buồn khi doanh nhân Phương Hằng dùng một số từ nặng lời về giới nghệ sĩ. Tuy nhiên, giọng ca Tình anh bán chiếu nói thêm: “Tôi buồn thì có buồn nhưng không trách ai cả. Mình là nghệ sĩ, ăn cơm Tổ và tri ân khán giả từng yêu thương mình. Tôi chỉ mong muốn chúng ta sống làm sao để không hổ thẹn mình là người nghệ sĩ là được rồi.

Mình làm sao để công chúng tôn trọng mình. Như tôi nói, có những người có thể không có khiếu ăn nói. Bà Phương Hằng cũng là con người, cũng có những hỉ nộ ái ố nên sẽ có lúc nhẹ nhàng, có lúc ɴᴏ̂̉ɪ ɴᴏ́ɴɢ. Và khi ɴᴏ̂̉ɪ ɴᴏ́ɴɢ lên người ta sẽ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋɪᴇ̂̀ᴍ ᴄʜᴇ̂́ được những phát ngôn. Cho nên mình cứ hỷ xả tất cả”.